HASAR HİZMETLERİ

Hasar Anında Gerekli Evraklar

Sigorta Şirketine iletmeniz gereken evrak listesi ürün bazında aşağıdadır.

Kasko Hasar Evrakları
 • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (Dain-i Mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
 • Vergi kimlik numarası
Trafik Hasar Evrakları
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği), Trafik zabtı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu(tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) HASARLARI

 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği), Trafik zabtı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu(tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)
Fulllife Hasar Süreci
 • Poliçe süresince herhangi bir arıza nedeni ile müşteri ilgili markanın yetkili servisine başvurur,
 • Yetkili servis tarafından araç incelenerek arızaya ilişkin dosya oluşturulur.
 • Dosya sigorta şirketi tarafından incelenir onay / red kararı verilir.
 • Onay verilen dosyalarda poliçe sahibi tarafından ibraname imzalanarak yetkili servise teslim edilir.

Önemli Not: Değerli Müşterimiz ; Arıza talebi ile ilgili sigorta şirketi gerek duyması halinde eksper atayabilir.

Kredi Koruma Sigortası Hasar Evrakları

(Evraklar aslı veya ilgili kurum tarafından aslı gibidir onaylı olmalıdır)

KAZAEN VEFAT TEMİNATI  (herkes)

 • Durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu (adres, tüm telefonlarını içeren)
 • Nüfus İdaresi tarafından verilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Mernis Ölüm Tutanağı
 • Kaza sonucu vefat ise Resmi Kaza Tespit Tutanağı ( Polis Raporu,Mahkeme Raporu )
 • Kaza sonucu vefat ise ve Ölüm Adliyeye intikal etmişse Cumhuriyet Savcılığı İddianamesi veya Takipsizlik Kararı
 • Hastalık sonucu vefat ise (epikriz raporu)

KAZA SONUCU TAM VE DAİMİ MALULİYET TEMİNATI (herkes)

 • Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
 • Resmi Kaza Tespit Tutanağı ( Polis Raporu, Mahkeme Raporu )
 • Maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten Sağlık Kurulu Raporu ( Devlet/SGK hastanesinden alınmış )
 • Hastalık sonucu maluliyet ise epikriz raporu
 • T.C.Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
Kredi Koruma Plus Sigortası Hasar Evrakları

KAZAEN VEFAT TEMİNATI  (Herkes)

 • Durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu (adres, tüm telefonlarını içeren)
 • Nüfus İdaresi tarafından verilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Mernis Ölüm Tutanağı
 • Kaza sonucu vefat ise Resmi Kaza Tespit Tutanağı ( Polis Raporu, Mahkeme Raporu )
 • Kaza sonucu vefat ise ve Ölüm Adliyeye intikal etmişse Cumhuriyet Savcılığı İddianamesi veya Takipsizlik Kararı
 • Hastalık sonucu vefat ise (epikriz raporu)

KAZA SONUCU TAM VE DAİMİ MALULİYET TEMİNATI (Herkes)

 • Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
 • Resmi Kaza Tespit Tutanağı ( Polis Raporu, Mahkeme Raporu )
 • Maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten Sağlık Kurulu Raporu ( Devlet/SGK hastanesinden alınmış )
 • Hastalık sonucu maluliyet ise epikriz raporu
 • T.C.Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi

KAZA VEYA HASTALIK SONUCU GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK

(Bu teminat Serbest Meslek Sahipleri ve devlet memurları için geçerlidir)

 • Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
 • Bağlı olduğu odadan faaliyet belgesi
 • Resmi Kaza Tespit Tutanağı ( Polis Raporu, Mahkeme Raporu )
 • Çalışamama süresini gösteren tıbbi rapor; (devlet hastanesinden)
 • Gerekli olduğu takdirde Cardif tarafından ek belge istenebilir. (örneğin ek bir tıbbi rapor)
 • T.C.Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi

İSTEM DIŞI İŞSİZLİK

(Bu teminat bordrolu çalışanlar için geçerlidir (devlet memurları hariç)

 • Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
 • Neden çıkarıldığını belirten işten çıkarma yazısı,
 • Çalışma belgesi; (ayrıldığı firmadan çalıştığı süreyi de gösteren belge)
 • İşten ayrılma bildirgesi
 • İşsizlik kurumuna kayıt olunduğuna dair belge;
 • T.C.Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Cardif gerek gördüğünde ek belge talep edebilir

TEHLİKELİ HASTALIKLAR

(İşsizlik, Geçici İş Göremezlik kategorisinden hariç kalanlar )

 • Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
 • Hastalık vakasını belgeleyen sağlık raporu, raporlar ve analizler. (tanımlanan hastalıklara uygunluğunu gösteren belge)
 • Gelir gösteren belge (kişinin bu gruba ait olduğunu görebilmek için) Emeklilik maaşı belgesi gibi.
 • Cardif gerek gördüğü takdirde, sigorta bedeli ödemesi için ekstra belge talep edebilir. (örneğin ek tıbbi rapor, epikriz)
Araç Çalınması Hasarı Evrakları

Araç Çalınması Hasarları

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe ve makbuz asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Vergi kimlik numarası
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası

Diğer sigorta ürünleri evrak listesi için lütfen tıklayınız...